แคมเปญ Premier

เลื่อนลง
Premier Privilege
30 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2021
Thailand - Songkran Campaign 2021
1 April to 30 April 2021
Vietnam - Appreciation reward campaign
1 March to 31 March 2021
Indonesia - Reward Fest
1 March to 29 March 2021
PK REWARD QUEST 2021
15 February to 19 March 2021
Premier Program 1 Year anniversary
1 December 2020 - 31 December 2020
Premier Program 1 Year anniversary (TH)
1 November - 31 December 2020